Általános Szerződési Feltételek

 

A fotós vállalja, hogy megfelelő szakértelemmel, a szükséges technikai eszközökkel,
a tőle telhető legjobb minőségben elvégzi a rábízott fotózást.
Megrendelő vállalja, hogy a fotózás szerződés szerinti ellenértékét
legkésőbb a képek átadásakor megfizeti a fotósnak.

 

A képek átadása:

A fotós a képeket válogatás után, nagyításra alkalmas minőségben, minden képet feldolgozva
(fényerő, színkorrekció, kontraszt, stb.) ad át a megrendelő részére DVD lemezen/lemezeken,
megbeszélés szerint egyéb formában (FTP szerveren, webes galériában, nyomtatva, stb.).
A fotós a képeket eredeti méretben és internetes nézőkép méretben (1000 px) is átadja megrendelő részére.
A kis méretű nézőképeket, és az eredeti méretű képeket vízjelezve (logóval ellátva) adja át.

 

Szerzői jog, felhasználási jog:

A képek szerzői joga a fotóst illeti. A fotósnak joga van saját honlapján, nyomtatott kiadványaiban,
reklámaiban felhasználni az általa, a megrendelő megrendelésére készített fotókat reklámcéllal,
referenciaként, kivéve, ha ezt a megrendelő a fotózás megkezdése előtt írásban kifejezetten megtiltja.
Ha a fotósnak bevétele származik egy fotó értékesítéséből amelyen megrendelő felismerhetően szerepel,akkor erről a megrendelőt értesítenie kell, írásos engedélyt kell kérnie a felhasználásra,
és meg kell állapodniuk a felhasználás feltételeiben, megrendelő díjazásában.
Előzetes írásbeli megállapodás nélkül a fotós nem értékesítheti a fotót.
Megrendelő szerződés szerinti díjazás ellenében a képekre felhasználási jogot szerez.
Joga van saját webes (magánjellegű) portálján (pl. facebook) felhasználni szerző vízjelével ellátott képeket, valamint az eredeti méretű képekből korlátlan számú papírképet, kizárólag magán célra,
ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.
Jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás céljára nem lehet felhasználni a képeket.
Ilyen célú felhasználás esetén előzetes írásbeli megállapodás, és engedély szükséges a fotóstól a felhasználási feltételekről, fotós díjazásáról.
Ilyen engedély hiányában a fotós jogosult megrendelő ellen jogi lépéseket tenni,
és a megrendelő köteles a szerző kárát megtéríteni.

 

Ha a fotózást akadályozó tényező merül fel:

A felek kötelesek egymást értesíteni minden olyan körülményről, amely a fotózást befolyásolja.
Amennyiben a fotózás időpontját nem lehet változtatni, és a fotós részéről merül fel akadály,
akkor a fotós köteles egy hasonló árban, minőségben dolgozó másik fotóst ajánlani maga helyett.
Amennyiben a fotózás időpontját nem lehet változtatni, és a megrendelő részéről merül fel akadály,
a megrendelő köteles a fotós kárát megtéríteni, ennek mértéke a fotózási díj 50 %-ának megfelelő összeg, melybe az esetleges előleg beszámítható.
Fenti kötelezettségek alól kivételt képez, ha előre nem látható, elháríthatatlan akadály miatt hiúsul meg a fotózás, amely akadály egyik fél részére sem róható fel (vis major).
Ha a fotózást meg lehet tartani más időpontban is, akkor a felek egyeztetnek egy új,
mindkét fél számára alkalmas időpontot a fotózásra.

 

Szerződés megszűnése:

Mindkét fél elállhat a szerződéstől, ha a másik fél megszegte a szerződés bármely pontját,
és nem tudnak megállapodni mindkét fél számára megfelelő további feltételekben.
Szerződésszerű teljesítés esetén a szerződés akkor szűnik meg,
ha mindkét fél kölcsönösen teljesítette kötelezettségeit.

 

Egyéb rendelkezések:

A fotózás során készült fényképeket a fotós saját marketing tevékenységéhez felhasználhatja.
A fotós fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF tartalmát egyoldalúan módosítsa.